Tangan Bakhil

Bakhil terhadap apa yang ditangan adalah tidak mempunyai kepercayaan terhadap Allah SWT. (Ali Bin Abi Tholib)