Zakat menjaga Hartamu

Jagalah Hartamu dengan mengeluarkan ZAKAT dan angkatkan kesusahanmu dengan mendirikan SHALAT  (Ali bin Abi Tholib)