Pentingnya Niat

Dalam beribadah kepada Allah, dalam bekerja serta dalam segala tindakan selalu di barengi dengan niat . Tanpa Niat yang tulus dan mengharap ridho Allah maka segala usaha,ibadah, tindakan dan perbuatan …